Mann Marathi Kavita

Mann Marathi Kavita

This is an excellent Marathi kavita if you like this Kavita please like, share and subscribe to my YouTube Channel.

 मराठी कविता : Motivational Kavita : मन : Trupti Tilloo #truptiskavita #mann

                                                                     

My Best Marathi Kavita on my YouTube Channel:-  Marathi Kavita Mann

मनाच आपण काहीच सांगू शकत नाही

ते कधी स्थिर असतं तर कधी अस्थिर

कधी त्याला खूप बोलावसं वाटतं

तर कधी त्याला अबोलच राहावा असं वाटतं

कधी त्याला खूप हसावसं वाटतं

तर कधी त्याला उगाचच रडावंसं वाटतं

कधी मन दुसऱ्याच्या विचारात असतं

तर अगदीच कधीतरी मन स्वतःच्या विचारात असतं

कधी मन खूप उदास असतं

तर कधी नकळतपणे खूप आनंदित असतं

मनाच आपण खरंच काही सांगू शकत नाही

मन कधी स्थिर असतं तर कधी अस्थिर असतं.